Find my work featured in the newspaper of the University of Amsterdam:

“Hoe groter de tolerantie, des te meer welzijn homo’s ervaren”

“Komen mensen in Europa in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht dezelfde structurele barrières tegen als mensen in een heteroseksuele relatie? Die vraag staat centraal in het promotieonderzoek van socioloog Mirjam Fischer. ‘In België en Noorwegen ervaren homo’s meer welzijn dan hetero’s.”

Full article here.